Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

Dor-Cel sp. z o.o.
ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
Tel. +48 22 300 9150
Fax. +48 22 300 9151
Mapa serwisu
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000035803
NIP 522-24-43-166 | Kapitał zakładowy 60 000,00 zł