Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

Procedura WSK

W DOR-CEL Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, którego istotną częścią jest Wewnętrzny System Kontroli. Jesteśmy przygotowani do świadczenia usług spedycyjnych i celnych dotyczących towarów podwójnego przeznaczenia oraz militarnych. Realizacja zadań w tym obszarze przebiega wyłącznie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, zaś certyfikat WSK upoważnia nas także do prowadzenia obrotu wyrobami strategicznymi ze względu na bezpieczeństwo państwa. Umożliwia to skuteczne reprezentowanie naszych klientów wobec organów kontrolujących eksport, zapewniając jednocześnie sprawne przemieszczanie wyrobów-szczególnie egzemplarzy pokazowych.

Personel naszej firmy, zaangażowany w obsługę towarów podwójnego przeznaczenia oraz militarnych, przechodzi regularne szkolenia i jest w stanie udzielić wszelkich informacji, w oparciu o międzynarodowe i krajowe wymagania oraz regulacje prawne.
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem ds. WSK pod numerem telefonu +48 22 300 9154 lub adresem email: wsk@dorcel.pl