Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

Usługi celne

Firma posiada certyfikat AEO nr:  PL AEOC 440000100060
Obsługujemy  następujące procedury celne:

- dopuszczenie do obrotu
- wywóz
- odprawa czasowa
- towary powracające
- tranzyt
- Intrastat
- odprawa fiskalna – Art. 33a ustawy o VAT

Atutem firmy jest stosowanie procedur uproszczonych, przy gwarantowanym czasie reakcji urzędu celnego: 30 minut w Warszawie i 60 minut we Wrocławiu i Gdyni.

Zapewniamy naszym klientom:

- szybki dostęp do importowanego towaru
- racjonalne planowanie dostaw
- obniżenie kosztów magazynowania
- zwalnianie towaru przed uiszczeniem należności celnych
- minimalizację udziału służb celnych w procesie odprawy
- odprawy poza godzinami pracy urzędów celnych
- odroczenie płatności VAT na granicy

Oferujemy możliwość odroczenia obowiązku regulowania podatku VAT w momencie odprawy i przesunięcie do miesięcznego rozliczenia. To rozwiązanie prawne wykorzystujemy w przesyłkach odprawianych zarówno w portach europejskich jak i polskich.