Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

Usługi

Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 jak również kryteriami wewnętrznego Systemu Kontroli WSK.

Spedycja lotnicza
general cargo, żywe zwierzęta, towary niebezpieczne w przewozie lotniczym, towary łatwopsujące się, materiały biologiczne, rzeczy osobiste, usługi konsolidacyjne, obsługa przesyłek w procedurze WSK, projekty specjalne, czartery

Spedycja morska
ładunki całokontenerowe, ładunki drobnicowe, towary ponadgabarytowe

Spedycja drogowa
ładunki całopojazdowe, ładunki drobnicowe

Dystrybucja krajowa i usługi dodatkowe

magazynowanie, magazyny celne, składy celne, projekty logistyczne, ubezpieczenie, usługi pakowania u klienta

Obsługa celna

doradztwo i odprawy celne, procedury celne i gospodarcze, procedury uproszczone, gwarancje,  INTRASTAT