Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

DOR-CEL SP. Z O.O.

 ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000035803
NIP 522-24-43-166 Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

ADRES DO KORESPONDENCJI

 "Dor-Cel" Sp. z o.o.
Ul. Bokserska 64
02-690 Warszawa

KARTA KONTAKTÓW

Lokalizacja
Usługa
Telefon / Fax
Warszawa Sekretariat office@dorcel.pl + 4822 549 6300 / + 4822 549 6301
Warszawa Fracht lotniczy air@dorcel.pl + 4822 606 7707 / + 4822 606 7607
Warszawa Sprawy WSK wsk@dorcel.pl + 4822 606 7703 / + 4822 606 8785
Warszawa Fracht morski sea@dorcel.pl + 4822 549 6312 / + 4822 549 6301
Warszawa Fracht drogowy truck@dorcel.pl + 4822 549 6314 / + 4822 549 6301
Warszawa Agencja celna clo@dorcel.pl + 4822 606 7702 / + 4822 606 7607
Warszawa Transport zwierząt avi@dorcel.pl + 4822 606 6636 / + 4822 606 8785
Wrocław Wszystkie usługi wro@dorcel.pl + 4871 358 1475 / + 4871 358 1477
Bydgoszcz Wszystkie usługi byd@dorcel.pl + 4852 371 3208 / + 4852 371 2895
Gdynia Wszystkie usługi gdy@dorcel.pl + 4858 733 0164 / + 4858 733 0163

Warszawa - Lotnisko

 Ul. Wirażowa 35,
02-158 Warszawa
Pokoje 60, 63, 70

Warszawa - Biuro miejskie

 Ul. Bokserska 64,
02-690 Warszawa,
pokój 307/313

Wrocław

 Ul. Skarżyńskiego 36,
54-530 Wrocław
pokój 203

Bydgoszcz

 Ul. Wąbrzeska 33,
85-144 Bydgoszcz

Gdynia

Ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
Pokój 805