Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

DOR-CEL SP. Z O.O.

 ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000035803
NIP 522-24-43-166 Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

ADRES DO KORESPONDENCJI

 "Dor-Cel" Sp. z o.o.
Ul. Bokserska 64
02-690 Warszawa

Mapka Google

KARTA KONTAKTÓW

Lokalizacja
Usługa
Telefon / Fax
Warszawa Sekretariat office@dorcel.pl + 4822 300 9150 / + 4822 300 9151
Warszawa Fracht lotniczy air@dorcel.pl + 4822 300 9154 / + 4822 300 9151
Warszawa Fracht drogowy truck@dorcel.pl + 4822 300 9154 / + 4822 300 9151
Warszawa Sprawy WSK wsk@dorcel.pl + 4822 300 9154 / + 4822 300 9151
Warszawa Agencja celna clo@dorcel.pl + 4822 606 7702 / + 4822 606 8785
Warszawa Transport zwierząt avi@dorcel.pl + 4822 300 9155 / + 4822 300 9151
Bydgoszcz Wszystkie usługi byd@dorcel.pl + 4852 371 3208 / + 4852 371 2895
Wrocław Wszystkie usługi wro@dorcel.pl + 4871 358 1475 / + 4871 358 1477
Gdynia Wszystkie usługi gdy@dorcel.pl + 4858 733 0164 / + 4858 733 0163

 

Warszawa - Lotnisko

 Ul. Wirażowa 35,
02-158 Warszawa
Pokoje 60, 63

Warszawa - Biuro miejskie

 Ul. Bokserska 64,
02-690 Warszawa,
pokój 115

Wrocław

 Ul. Zarembowicza 40,
54-530 Wrocław
pokój 203

Bydgoszcz

 Ul. Wąbrzeska 33,
85-144 Bydgoszcz

Gdynia

Ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
Pokój 805