Spedytor na miarę potrzeb...

Partner na miarę oczekiwań...

Jakość

Od 2003 roku, w firmie obowiązuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 i kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. Jednostką certyfikującą jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. System podlega stałej ewaluacji i doskonaleniu.

W grudniu 2010 roku, firma pomyślnie zakończyła certyfikację AEO – C i otrzymała świadectwo nr : PL AEOC 440000100060